Vidare till huvudinnehåll

Var dina personuppgifter kommer ifrån

Personuppgifterna samlas in från Leasetagaren och dennes anställda, från brukaren av bilen (namn, adress, telefonnummer, e-mailadress m.m.) och från dessas IT-enheter samt från den leasade bilen, från försäkringsbolag, vägtrafikregistret m.m.

Uppgifter om körsträcka inhämtas via Brukarens uppgift härom till drivmedelsleverantören i samband med tankning av drivmedel samt från verkstäder/återförsäljare i samband med service- och verkstadsbesök.