Vidare till huvudinnehåll

Om insamlandet är frivilligt eller obligatoriskt

När Alphabet samlar in personuppgifter från dig som registrerad och behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål är det frivilligt att lämna uppgifterna. Konsekvensen av att inte lämna ut dina personuppgifter är att du inte får information om erbjudanden, fördelar, samarbetspartners m.m.

När insamlingen och behandlingen av personuppgifter sker med anledning av ingående, fullgörande och administration av leasingavtal är det nödvändigt för Alphabet att samla in personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalen. Konsekvensen av att inte lämna ut dina personuppgifter är att det inte är möjligt att ingå eller fullgöra avtalen.