Vidare till huvudinnehåll

Lagring

Alphabet lagrar de personuppgifter som är hänförliga till fullgörandet av avtalen och åtgärder inför avtalets ingående i överensstämmelse med reglerna om preskription av civilrättsliga krav.

Utvärderingar m.m. lagras för sådan tid som det är nödvändigt för att analysera och eventuellt följa upp individuellt, dock inte längre än ett år från det att utvärderingen utfördes.

För marknadsföring lagras personuppgifterna för den tid samtycket är gällande och i vart fall inte längre än tre år efter det senaste reklamutskicket.

För övriga ändamål, exempelvis bokföringsskyldighet och för uppfyllande av andra rättsliga förpliktelser, lagras personuppgifterna för sådan tid som krävs enligt lag.

När Alphabet inte längre har ett sakligt och legitimt ändamål med behandlingen av personuppgifterna kommer de lagrade personuppgifterna omedelbart att raderas.