Vidare till huvudinnehåll

Tjänstebilsförarnas älsklingar

Billeasingföretaget Alphabet har genomfört en undersökning bland 300 svenska tjänstebilsförare om vad som är viktigast vid valet av tjänstebil. Undersökningen visar bland annat hur lojala de egentligen är sina nuvarande bilvarumärken och vilka tillval de ogärna vill vara utan. Här kan du ta del av resultatet.

Vid valet av ny tjänstebil är komfort den egenskap som hela nio av tio rankar som absolut viktigast, tätt följt av bra utrymmen. Endast hälften menar att varumärket spelar en avgörande roll och en av tio uppger till och med att varumärket inte alls är särskilt viktigt.

Vad som däremot spelar desto större roll är tillbehören. Undersökningen visar att det helt klart finns extrautrustning som svenska tjänstebilsförare inte vill vara utan. Överlägset viktigast tillbehör visade sig vara automatlådan men även dragkrok, 4-hjulsdrift och säkerhetspaket rankades högt. Mindre vikt lades vid navigator och läderklädsel och klart lägst värderat var metalliclack.

Automat 70 %

Dragkrok 58 %

4-hjulsdrift 55 %

Säkerhetspaket 41 %

Motorvärmare 40 %

Navigator 19 %

Läderklädsel 12 %

Metalliclack 5 %

Lojala sina bilmärken – men drömmer om en BMW
Sannolikheten att tjänstebilsförare byter varumärke i samband med nästa tjänstebilsbeställning är, kanske föga förvånande, generellt låg visar det sig. Endast var tionde uppger att de troligtvis inte kommer att välja samma märke vid nästa tjänstebilsskifte. Omvänt uppger två av tre (63 %) att det är väldigt troligt att de väljer samma märke igen. Om tjänstebilsförarna får välja fritt skulle de helst välja en BWW, tätt följt av Volvo och Audi (oavsett vad de kör idag).

Undersökningen bekräftar även kombins popularitet då tre av fyra (78 %) av tjänstebilsförarna kör en kombi i dag och 73 procent avser att välja en kombi även vid nästa bilskifte.

Positiva till miljöbilar - men få har provkört
Attityderna till miljöbilar är intressant nog generellt positiva, trots att en majoritet samtidigt uppger att de aldrig har provkört en elbil (84 %) eller laddhybridbil (79 %). Vidare uppger en överlägsen majoritet (64 %) att de mycket troligt skulle byta till en elbil eller laddhybrid, förutsatt att denna klarar deras aktuella körmönster till samma eller lägre kostnad.

Bilvård och snabb service högt värderat
Det framgår tydligt att tjänstebilsförare ogärna vill vara utan sin bil. Vid bokning av service ställer 9 av 10 krav på att bilen ska tas in för service inom två veckor från det att verkstaden kontaktats. 40 procent förväntar sig att väntetiden håller sig inom ramen av 4-5 arbetsdagar.

På frågan om vilka tilläggstjänster eller kringtjänster respondenterna vill ska ingå i månadskostnaden är det mer än varannan (55 %) som efterfrågar bilvård såsom biltvätt och årlig rekond. Däckbyten, däckhotell och vägassistans är också efterfrågat som kringtjänst.

Undersökning omfattade totalt 300 tjänstebilsförare och genomfördes i augusti 2015 via telefonintervjuer av undersökningsföretaget Omnidesk, på uppdrag av Alphabet Fleet Services AB.