Vidare till huvudinnehåll

Bästa bilåret någonsin!

Drygt 345 000 bilar registrerades i Sverige under 2015, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2014. Det visar nya siffror från BIL Sweden. Försäljningen hamnar strax över det tidigare rekordet från 1988. Av alla nyregistreringar står miljöbilar för 17,5 procent och supermiljöbilar för 2,5 procent. Det är nästan en fördubbling mot 2014 och BIL Sweden spår att siffran för supermiljöbilar kommer att öka till 4 procent under 2016. Den mest populära modellen i el- och plug-in hybridkategorin var Mitsubishis Outlander plugg-in hybrid, som hade 3 000 nyregistreringar under det gånga året. På andra plats kom elbilen Tesla Model S, med knappt 1 000 nyförsäljningar.

Såhär kommenterar Paul Ask, Sverigechef Alphabet, de nya siffrorna.

”Vi blickar tillbaka på rekordår för den svenska fordonsbranschen och för oss på Alphabet. Vi har märkt av en kraftigt ökad efterfrågan för leasinglösningar från företag och allt fler väljer miljöbilar när de ser över sin fordonsflotta. Vi tror att andelen miljö- och supermiljöbilar kommer att öka ytterligare under 2016. Men för att vi ska kunna nå regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behöver incitamenten öka ytterligare. Inte bara rabatterat inköp och skatt utan även bekvämlighet i nyttjandet, så som parkering, biltullar, bussfil och laddning.”

Ta del av BIL Swedens siffror här: http://www.bilsweden.se/publikationer/pressmeddelanden/basta-bilaret-nagonsin