Vidare till huvudinnehåll

Ändamål och rättslig grund

Ändamålet med att samla in, behandla och vidarebefordra dina personuppgifter är bland annat ingående och administration av leasingavtal gällande den leasade bilen, inklusive registrering av bilen i vägtrafikregistret, hantering av eventuella försäkringsfrågor eller skador samt kommunikation rörande leasingbilen.

Därutöver är det, med hänsyn till fullgörandet av leasingavtalen och de tillhörande vagnparkservice-avtalen, nödvändigt för Alphabet att i vissa fall överföra personuppgifter till Alphabets leverantörer och samarbetspartners, exempelvis återförsäljare, verkstäder, däckleverantörer, drivmedelsleverantörer m.m.

Ändamålet med behandlingen är ingående och administration av de avtal och tjänster som hänför sig till leasingavtalen, exempelvis drivmedelsavtal, avtal om uppladdning av elbilar, däckavtal, serviceavtal m.m. och dessutom att säkerställa att de samarbetspartners som berörs kan kommunicera med Leasetagaren och Brukaren avseende service, däckskifte m.m.

Personuppgifterna kan dessutom komma att användas i samband med vagnparkservice och rapportering till Leasetagaren samt i samband med marknads- och kundanalyser.

I förhållande till brott mot avtalet mellan Alphabet och Leasetagaren kan uppgifterna dessutom komma att användas för att tillvarata Alphabets intressen som ägare till den leasade bilen.

I den mån Alphabet har erhållit samtycke därtill kan personuppgifterna dessutom komma att användas för marknadsföringsändamål på det sätt som är beskrivet i samtyckestexten för det fall du har givit ditt samtycke till direktreklam.

Alphabets rättsliga grund för att behandla personuppgifter för de ovan beskrivna ändamålen är följande:

För fullgörandet av ett avtal, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 b. Detta gäller fullgörandet av leasing- och samarbetsavtalen med Leasetagaren.

Alphabets rättsliga förpliktelse som personuppgiftsansvarig, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 c. Detta gäller exempelvis fullgörandet av Alphabets förpliktelser i förhållande till pengatvättslagstiftningen i samband med ingående av avtal om finansiell leasing samt krav på registrering i vägtrafikregistret, se förordning (2001:650) om vägtrafikregister.

Samtycke i förhållande till direktreklam, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 a.

Intresseavvägning i förhållande till administration och hantering av försäkringsfrågor och skador, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f då Alphabet har ett legitimt intresse av att säkerställa dels att den leasade bilen är försäkrad och dels att eventuella skador anmäls till och behandlas av bilens försäkringsbolag.

Intresseavvägning i förhållande till utvärderingen av service- och verkstadsbesök, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f.

Intresseavvägning i förhållande till utförandet av de till leasingavtalen hänförliga vagnparkserviceavtalen, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f, i den mån det krävs för att kunna fullgöra dessa åtaganden t.ex. är nödvändigt att kunna kommunicera med Brukaren av bilen.

Intresseavvägning i förhållande till tillvaratagandet av Alphabets intresse som ägare till bilen, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f, exempelvis vid brott mot leasing- eller samarbetsavtal som ingåtts med Leastagaren.