Przejdź do zawartości

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy pojazdów pozwoli Ci cieszyć się wszystkimi korzyściami floty samochodowej wraz z kompleksowym pakietem usług.

Pojazdy są oddawane w użytkowanie na podstawie wynajmu długoterminowego lub umowy leasingu operacyjnego, które zawierane są przy uzgodnionym limicie kilometrów i okresie. Czas trwania umowy to minimum 6 miesięcy w przypadku umowy najmu lub 24 miesiące w przypadku umowy leasingu, a zakres obsługi obejmuje przynajmniej trzy z usług serwisowych (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Jako nasz Klient raz w miesiącu otrzymujesz jedną fakturę za używanie wszystkich pojazdów objętych umową wraz z raportem zarządczym.Opłata miesięczna za wynajem długoterminowy samochodów jest stała przez cały okres trwania kontraktu i może stanowić dla Twojej firmy koszt uzyskania przychodu.

Stosując elastyczne zasady współpracy, na Twoje życzenie możemy - już w trakcie realizacji kontraktu – nieodpłatnie modyfikować warunki umowy (np. okres jej obowiązywania czy ustalony przebieg pojazdu).

Korzyści dla Twojej firmy:

  • stałe miesięczne opłaty za wynajem długoterminowy samochodu
  • stały koszt napraw, serwisów oraz eksploatacji samochodów
  • pełna kontrola budżetu floty samochodowej firmy

Korzyści podatkowe:

  • pozabilansowe finansowanie
  • redukcja kosztów operacyjnych – prawo do odliczenia podatku VAT przez Alphabet Polska przy zakupie pojazdów dzięki czemu raty finansowe są kalkulowane od ceny netto samochodów
  • raty wynajmu długoterminowego aut pozostają kosztem uzyskania przychodu lub mogą być rozliczane na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu
  • możliwość odliczenia podatku VAT od opłaty miesięcznej w dozwolonej przepisami kwocie

Korzyści finansowe:

  • atrakcyjne rabaty na zakup samochodów i usługi serwisowe
  • brak ryzyka związanego z wartością pojazdów po okresie leasingu– ryzyko ich wartości końcowej po stronie Alphabet Polska