Przejdź do zawartości

ABC leasingu

Podatek VAT w leasingu

W przypadku zakupu samochodów przez firmy, według Ustawy o Podatku od Towarów i Usług (Art. 86 ust. 3): Kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze (...) nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Przepis ten nie dotyczy przypadków, kiedy główny przedmiot działalności podatnika stanowi odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu samochodów (pojazdów).

Oznacza to, że firmy CFM kupując samochód, mają prawo do odliczenia całości VAT. Pozostałe firmy, nie spełniające powyższego warunku, zarówno kupując samochód, jak i go leasingując, mają prawo do odliczenia VAT według następujących zasad:

Transakcja    Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t *   Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
Zakup samochodu   50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego
z tytułu zakupu
  100%
Opłaty leasingowe   50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego
z tytułu opłat leasingowych
  100%
Koszty serwisowania***   50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego
z tytułu napraw/ konserwacji pojazdu
  100%
Koszty paliwa   50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego
z tytułu zakupu paliwa
  100%
Pozostałe koszty (autostrady, myjnia itd.)   50%*/ 100%** kwoty podatku VAT naliczonego
z tytułu pozostałych kosztów zaliczanych do wydatków
związanych z pojazdami samochodowymi
  100%

* w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz celów innych niż działalność gospodarcza
** w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
*** uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, w odniesieniu do pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej jak i celów innych niż działalność gospodarcza zostało zawieszone do 30 czerwca 2015 r. (z wyłączeniem pojazdów samochodowych, które posiadają homologację N1 oraz spełniają określone w ustawie przesłanki co do ładowności i liczby miejsc siedzących)

Odliczanie VAT-u od samochodów ciężarowych

Zasady odliczania VAT-u od samochodów ciężarowych są identyczne, jak w każdej innej formie finansowania (100% wartości podatku podlega rozliczeniu zarówno dla firmy leasingowej, jak i leasingobiorcy).

Odliczanie VAT-u od samochodów osobowych

Dla pojazdów osobowych istnieją inne regulacje: leasingodawca w 100% odlicza podatek VAT, zawarty w cenie zakupu pojazdu (bowiem zgodnie z nowymi zasadami pojazd samochodowy wykorzystywany jest przez niego wyłącznie do działalności gospodarczej). Leasingobiorca natomiast może odliczyć 50% lub 100% podatku VAT w zależności od sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego. Ewentualna nieodliczona część podatku (50%) powiększa efektywną wartość opłat leasingowych i lokowana jest w pozycji kosztów uzyskania przychodu u leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego, traktowanego jako świadczenie usług, VAT płacony i odliczany jest od każdej faktury, dzięki czemu klient nie musi płacić dużej kwoty na początku umowy, w przeciwieństwie do leasingu finansowego.