Przejdź do zawartości

ABC leasingu

Kredyt a leasing

Dla klientów, którzy zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego sposobu finansowania przygotowaliśmy porównanie czterech najpopularniejszych metod finansowania pojazdów - gotówka, kredyt, leasing operacyjny w rozumieniu podatkowym oraz Full Service Leasing.

 

  Gotówka Kredyt Leasing operacyjny (podatkowo) Full Service Leasing (FSL)
Kto najczęściej
korzysta
osoby prywatne          osoby prywatne firmy firmy
Kto wykazuje
w bilansie
Klient Klient Klient Finansujący (dla Klienta - transakcja pozabilansowa)
Wpływ na środki
obrotowe
zamrożenie środków własnych zwiększa płynność środków obrotowych firmy zwiększa płynność środków obrotowych firmy zwiększa płynność środków obrotowych firmy
Koszty użytkowania pojazdów nieokreślone koszty użytkowania
w dłuższym okresie
nieokreślone koszty użytkowania
w dłuższym okresie
pozwala opracować precyzyjny i stabilny budżet
na 3-4 lata
pozwala opracować precyzyjny i stabilny budżet
na 3-4 lata
Własność pojazdów Klient Klient Finansujący Finansujący
Kto dokonuje
amortyzacji
Klient Klient Finansujący Finansujący
Procedury przyznania finansowania nie dotyczy
 • skomplikowane i czasochłonne
 • wysokie wymagania co do zdolności kredytowej i sztywniejsze warunki
 • uproszczone
 • większa niż w przypadku kredytu elastyczność umów w kwestii dostosowania do sytuacji i indywidualnych potrzeb Klienta
 • proste zabezpieczenia (weksel + własność pojazdu)
 • uproszczone
 • większa niż w przypadku kredytu elastyczność umów w kwestii dostosowania do sytuacji i indywidualnych potrzeb Klienta
 • proste zabezpieczenia (weksel + własność pojazdu)
   
Harmonogram spłat nie dotyczy

Harmonogram spłaty rzadko dopasowany do
faktycznej deprecjacji wartości pojazdu.

Raty kredytu są zwykle rozłożone na okres krótszy,
niż czas przewidywanego użytkowania.

Raty w leasingu floty mogą być rozłożone
na okres przewidywanego użytkowania
pojazdów.
Raty w leasingu floty mogą być rozłożone
na okres przewidywanego użytkowania
pojazdów.
Co jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodów amortyzacja amortyzacja+odsetki Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki)
odroczenie należności podatkowych
- tzw. tarcza podatkowa
Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki)
odroczenie należności podatkowych
- tzw. tarcza podatkowa
Podatek VAT płatny z góry w całości przez Klienta płatny z góry w całości przez Klienta Płatny przez Finansującego. Podstawą
kalkulacji rat leasingowych jest wartość
netto pojazdu.
Płatny przez Finansującego. Podstawą
kalkulacji rat leasingowych jest wartość
netto pojazdu.
Usługi dodatkowe

Brak.
Wszystkie czynności związane
z pojazdem wykonywane są
przez Klienta.

Brak.
Wszystkie czynności związane z pojazdem
wykonywane są przez Klienta.
Finansujący dokonuje m.in.:

 • rejestracji i innych czynności administracyjnych dot. pojazdu (np. wymiana dowodu rejestracyjnego)
 • ubezpieczenia
Finansujący w przypadku FSL
zajmuje się m.in.:

 • serwisem
 • wymianą opon,
 • rejestracją i innymi czynnościami administracyjnymi dot. pojazdu (np. wymiana dowodu rejestracyjnego)
 • ubezpieczeniami
 • częściami zamiennymi.
Zmiany w pojeździe
i umowie
Możliwość dokonywania
dowolnych zmian w pojeździe
Możliwość dokonywania dowolnych
zmian w pojeździe
 • możliwość zmian w pojeździe wyłącznie za zgodą Finansującego.
 • mała elastyczność warunków w trakcie trwania umowy
 • możliwość zmian w pojeździe wyłącznie za zgodą Finansującego.
 • mała elastyczność warunków w trakcie trwania umowy
 

 

Różnice między kredytem a leasingiem

Forma finansowania Podatkowe koszty uzyskania przychodu - CIT Możliwość odliczenia VAT Składka ubezpieczeniowa Bilans
Zakup za gotówkę Amortyzacja 50%*/ 100%** kwoty podatku VAT
naliczonego z tytułu zakupu
Od wartości netto = cena zakupu netto
i nieodliczalny VAT*/ od wartości netto,
czyli ceny zakupu netto**
W aktywach
Zakup za środki
z kredytu
Amortyzacja i odsetki od
raty kredytu
50%*/ 100%** kwoty podatku VAT
naliczonego z tytułu zakupu
Od wartości netto = cena zakupu netto
i nieodliczalny VAT*/ od wartości netto,
czyli ceny zakupu netto**
W aktywach
Leasing finansowy Amortyzacja i odsetki od
raty leasingowej
50%*/ 100%** kwoty podatku VAT
naliczonego z tytułu leasingu traktowanego
jako dostawa towarów

Od wartości netto = cena zakupu netto
i nieodliczalny VAT*/ od wartości netto,
czyli ceny zakupu netto**

W aktywach
Leasing operacyjny Cała rata - część amortyzacyjna
i odsetkowa
50%*/ 100%** kwoty podatku VAT
naliczonego z tytułu nabywanej usługi leasingu
Od wartości netto, czyli ceny zakupu netto Nie wykazywane
Różnice i zalety Zależne od decyzji firmy w kwestii wykazywania kosztów W leasingu operacyjnym VAT jest
rozłożony w czasie trwania umowy leasingu
W leasingu operacyjnym - najniższa
składka ubezpieczenia
W leasingu operacyjnym - nie ma aut
w bilansie i poprawiają się wskaźniki ROE