Verder naar hoofd artikel

ISO 14001 gecertificeerd

De uitstoot van CO2 veroorzaakt wereldwijd klimaatveranderingen. De nadelige gevolgen hiervan nemen naar verwachting in de toekomst verder toe. Alphabet wil deze bestrijden door zelf minder energie te gebruiken en bij haar klanten de inzet van energiezuinige leaseauto's te stimuleren. Het monitoren en beheersen van het energieverbruik is een van de kernpunten in ons gecertificeerde Milieuzorgsysteem ISO 14001.

ISO 14001 certificaat

Alphabet is gecertificeerd voor ISO 14001. Deze internationale norm geeft aan waar een goed Milieu Management Systeem (MMS) aan moet voldoen.

Het MMS richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het systeem besteedt de gecertificeerde organisatie structureel aandacht aan het milieu in haar bedrijfsvoering. Voldoen aan wet- en regelgeving en milieurisico's beheersen staan hierin centraal. Verder streeft Alphabet naar permanente verbetering van haar milieuprestaties.

Hallo, hoe kan ik je helpen?