Verder naar hoofd artikel

Onze kijk op mobiliteit verdient een herstart na de coronamaatregelen

Onze kijk op mobiliteit verdient een herstart na de coronamaatregelen

Tijdens de voorbije maanden zijn een aantal interessante discussies over mobiliteit boven komen drijven. Zo werd bijvoorbeeld koning auto (tijdelijk) ingeruild voor koning fiets, kreeg het openbaar vervoer een knauw en moesten we ons beperken tot essentiële verplaatsingen. Dat zette Alphabet aan om via een enquête bij u te polsen naar uw ervaringen en uw kijk op de toekomst.

De resultaten tonen aan dat de bereidheid groot is om - na de coronamaatregelen - op een nieuwe manier om te gaan met mobiliteit. Van meer thuiswerk en verplaatsingen met de fiets tot minder de wagen nemen. De belangrijkste conclusie: de huidige gezondheidscrisis heeft ons aangepord om open te staan voor alternatieven. En laat dat bij Alphabet nu net onze bestaansreden zijn: denk bewust na over de mobiliteitsoplossingen en wees niet te beroerd om die bij te sturen. 

In volle ‘lockdown’ zette Alphabet een mobiliteitsenquête op met als doel ‘peilen naar de impact van de maatregelen op de visie over mobiliteit’. Fleetmanagers, CEO’s, HR managers én mobiliteitsgebruikers deelden hun mening. 379 mensen namen deel aan onze bevraging.

Een toekomst met alternatieven? 

Een complete ommezwaai of een druk op de resetknop, daar lijkt het niet op uit te draaien. Maar 1 op 4 van onze respondenten geeft aan dat hij van plan is om bewuster om te gaan met mobiliteit en dus alternatieven zal kiezen waar mogelijk. Zo zal de auto wat vaker in de garage blijven staan (35% NL respondenten, 28% FR respondenten) en de fiets van stal gehaald worden (42% NL, 20% FR). 

Een groot deel van onze verplaatsingen zijn het gevolg van onze professionele bezigheden. Woon-werkverkeer nam tijdens de maatregelen spectaculair af, dankzij de enorme opmars van thuiswerk. Van 1 dag per week (27% NL, 18% FR) of sporadisch (25% NL, 28% FR) voor de coronamaatregelen naar enkele dagen per week (61% NL , 37% FR) nu. We moeten niet allemaal zo nodig op kantoor vertoeven, blijkt nu. Stof tot nadenken dus!

Wat met het openbaar vervoer en deelmobiliteit? 

Niet alle vormen van mobiliteit komen ongeschonden uit deze coronaperiode, zoals het openbaar vervoer en de deelmobiliteit

Uit een vorig pre-corona mobiliteitsonderzoek van Alphabet bleek dat 68% van de respondenten het openbaar vervoer onbetrouwbaar vindt. Deze overtuiging wordt op dit moment alleen maar versterkt door de bezorgdheid van pendelaars over de ‘social distancing’- en hygiënemaatregelen. Of net de onmogelijkheid om hier op het openbaar vervoer aan te kunnen voldoen. Zo geeft bijna 1 op 3 respondenten in de nieuwe enquête aan dat ze voortaan minder een beroep zullen doen op het openbaar vervoer. 

Het enthousiasme over de deelmobiliteit wordt door alle maatregelen ook getemperd. Voor de pandemie ons leven overnam, maakte 2 op 10 Belgen wel eens gebruik van een taxi of Uber. Het publiek van deelwagens was beperkter (5%). En net zoals bij het openbaar vervoer, heb je geen zicht op wie de vorige gebruiker was van de deelwagen. Laat staat dat je zekerheid hebt over de mate waarin hij/zij de maatregelen opvolgt. Maar deelmobiliteit heeft nog een toekomst. Bijna 1 op 3 van onze respondenten sluit het gebruik van deze mobiliteitsvorm zeker niet uit.

Bye bye openbaar vervoer, hallo fiets? 

De resultaten duiden echter niet op het einde van het openbaar vervoer. Integendeel, na de wagen is de combinatie van trein-tram-bus nog steeds de populairste manier om te pendelen. Hét vervoersmiddel bij uitstek om ‘marktaandeel’ af te snoepen van het openbaar vervoer is de (elektrische) fiets. Voor de uitbraak van het coronavirus gaven vooral Vlamingen aan dat ze in de toekomst vaker met de (elektrische) fiets wilden gaan werken. Die overtuiging wordt, nu zowel bij Vlamingen als bij de Brusselaars en Walen, bevestigd in onze nieuwe studie. 

De fiets is niet alleen een hygiënische en gezonde manier van verplaatsen, je blijft ook gespaard van files. Bovendien ben je altijd zeker dat je een fiets ter beschikking hebt, waar en wanneer je dat wilt.

Wat brengt de toekomst?

Een dikke 40% van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de huidige mobiliteitsopties van zijn/haar werkgever. Zij benadrukken het belang van een divers mobiliteitsaanbod. Geen eenheidsworst, maar een gepersonaliseerde aanpak op maat van elke werknemer.

Alphabet wil zich daarom blijven inzetten om deze grotere keuzevrijheid mogelijk, gemakkelijk én betaalbaar te maken. Bekijk nu al onze mobiliteitsoplossingen.

Alphabet voerde een online onderzoek uit bij een representatieve steekproef van 379 actieve Belgen. Zij werden bevraagd tussen 18 mei en 9 juni 2020.

Volg ons op