Spring til hovedindhold

Nyhed

Den 13. Januar 2016 udgav International Accounting Standards Board (IASB) den nye regnskabsstandard IFRS 16, som erstatter den nuværende IAS 17. Mens udlejers nuværende regnskabsprincipper stort set er uforandrede, påvirkes leasingtageren af væsentlige ændringer. I fremtiden skal leasingtageren (= det firma der leaser et aktiv) aflægge regnskab for et brugsrets-aktiv baseret på leasingkontrakten i sin statusopgørelse. Det betyder i bund og grund, at han skal tage de finansielle aspekter af leasingkontrakten, der er repræsenteret i finansieringsdelen af den månedlige leje, til bogføringen (som aktiver og passiver). Rent teknisk betyder det, at han skal afskrive aktivet, amortisere leasinggælden og regnskabsføre renterne på leasinggælden. Udgifter til ydelser i forbindelse med leasingen  skal ikke opføres som et aktiv og kun påvirke resultatopgørelsen på månedsbasis som fastsat i den gældende regnskabsstandard. (Undtagelser fra den nye regel er småbeløbs-leasingaftaler (<= 5.000 USD) og kortsigtede leasingaftaler (< 12 måneder))

Hvornår starter det?

Den nye IFRS 16 skal indføres for regnskabsårene fra 1. januar 2019. 

Kan min virksomhed blive påvirket?

Den nye leasing regnskabsstandard IFRS påvirker kun virksomheder, der er forpligtet til at offentliggøre i henhold til IFRS. Kun virksomheder, der rapporterer i henhold til lokal GAAP påvirkes ikke af de ændringer, der beskrives. US GAAP standard forventes at ændre sig på lignende måde, men der er ikke nået fuldstændig overensstemmelse mellem FASB OG IASB i standardudformning og ansøgningskriterier.

Skal mit firma hellere købe frem for at lease i fremtiden?

Vi forventer, at leasing af biler fortsætter som vores kunders mest valgte løsning til firmatransport, da indvirkningen på balance, risikopositionering og indarbejdede forpligtelser for aktiver stadig er lavere end ved ejerskab af biler. Den gennemsnitlige værdi af en brugsret til aktivet er efter vores skøn i gennemsnit ¼ af den bogførte værdi for en bil (afhængig af vilkår). Restværdien ved udgangen af leasingperioden er holdt uden for balancenanerkendelsen og al ekspertise relateret til restværdien, især vedrørende gensalg og risikovurdering, ligge hos udlejer.

Hvordan støtter Alphabet min virksomhed?

Hos Alphabet vil vi støtte vores kunder både i overgangsprocessen og efterfølgende! I alle vores Alphabet-lande IFRS 16 står der kundekonsulenter står til rådighed for dine spørgsmål eller informationsbehov. Alphabet vil give dig den bedste service og information om kommende ændringer og nødvendige oplysninger om dine kontrakter. For nærmere udformning og indførelse af jeres regnskabsprocesser med den nye IFRS 16 skal du også huske først at tilpasse med din lokale revisor og/eller finansielle systemudbyder i tide.